ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200 scan

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110 scan
21/05/2022
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350 scan
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200 scan

น้ำหนัก (Kg) 245
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
60×56.1×115
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50×38.6×105