ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350 scan

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200 scan
21/05/2022
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450 scan
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350 scan

น้ำหนัก (Kg) 357
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
67.5×58.5×160
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
57.5x41x150