ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450 scan

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350 scan
21/05/2022
ตู้เซฟ MI รุ่น Retro
05/06/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450 scan

น้ำหนัก (Kg) 413
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
67.5×61.5×185
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
57.5x44x175