ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra scan s.5

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra scan s.4
21/05/2022
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.4
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra scan s.5

น้ำหนัก (Kg) 467
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
63×60.2×98
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50x42x85