ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.4

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra scan s.5
21/05/2022
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.5
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.4

น้ำหนัก (Kg) 254
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
59.0×55.0x57.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
46.0×42.0x39.5