ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.6

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.5
21/05/2022
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.7
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.6

น้ำหนัก (Kg) 334
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
89.4×55.0x57.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
76.4×42.0x39.5