ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.7

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.6
21/05/2022
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110 scan
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker scan s.7

น้ำหนัก (Kg) 462
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
104.7×64.0x66.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
91.7×51.0x48.5