ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.1

ตู้เซฟ Eagle รุ่น m030
30/04/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.2
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.1

น้ำหนัก (Kg) 362
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
68x56x55
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
50×37.8×28.8