ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.1

ตู้เซฟ Eagle รุ่น m030
30/04/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.2
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.1

น้ำหนัก (Kg) 358
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (มม)
560x550x680
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (มม)
380x288x500