ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.2

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.1
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.2

น้ำหนัก (Kg) 519
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
88x62x61
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
70×43.8×34.8