ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.2
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3

น้ำหนัก (Kg) 715
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
108x68x68
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
90×49.8×40.8