ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.2
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3

น้ำหนัก (Kg) 707
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (มม)
680x680x1080
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (มม)
500x415x900