ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #1
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4

น้ำหนัก (Kg) 1215
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
155x74x90
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
137×55.8×63.8