ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.3
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #1
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4

น้ำหนัก (Kg) 1244
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (มม)
740x900x1550
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (มม)
560x637x1370