ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #1

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Resolute s.4
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #2
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #1

น้ำหนัก (Kg) 121
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
37x50x40.3
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
29x42x26.3