ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #2

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #1
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #3
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #2

น้ำหนัก (Kg) 150
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
50x50x40.3
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
42x42x26.3