ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #3

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #2
18/05/2019
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #4
18/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #3

น้ำหนัก (Kg) 183
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
65x50x40.3
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
57x42x26.3