ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #4

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #3
18/05/2019
ตู้เซฟ Eagle รุ่น m031D
19/05/2019
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Senator #4

น้ำหนัก (Kg) 329
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
86.2×65.4×56.3
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
78.2×57.4×42.3