ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 2D

ตู้เซฟเก็บปืน S Guard รุ่น g28
03/07/2020
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 3D
06/04/2021
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 2D

น้ำหนัก (Kg) 204
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
86.9×55.1×77.9
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
29.0×38.7×60.4