ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 4D

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 3D
06/04/2021
ตู้เซฟ S-Guard รุ่น H42
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 4D

น้ำหนัก (Kg) 335
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
158.5×55.1×77.9
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
29.0×38.7×60.4