ตู้เซฟ crmcr เครือ xiaomi

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 4
07/04/2021
ตู้เซฟ MI รุ่น Pro 30
07/05/2022
Show all

ตู้เซฟ crmcr เครือ xiaomi

น้ำหนัก (Kg) 54
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
58x43x38
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)