ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1060

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 720
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1360
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1060

น้ำหนัก (Kg) 290
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
120x59x54.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
106x45x35.5