ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1360

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1060
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น Goldilock
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1360

น้ำหนัก (Kg) 405
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
150x69x54.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
135x55x35.5