ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20H Digital

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20H
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20V
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20H Digital

น้ำหนัก (Kg) 60
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
37.5×43.5×38.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
26x32x26.5