ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20V Digital

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20V
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 445
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20V Digital

น้ำหนัก (Kg) 60
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
43.5×37.5×38.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
32x26x26.5