ตู้เซฟ Godrej รุ่น 445

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20V Digital
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 560
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 445

น้ำหนัก (Kg) 118
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
58.6×50.5×49.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
44.5×36.5×30.5