ตู้เซฟ Godrej รุ่น 560

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 445
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 560 Digital
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 560

น้ำหนัก (Kg) 193
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
70x59x54.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
56x45x35.5