ตู้เซฟ Godrej รุ่น 720

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 560 Digital
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1060
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 720

น้ำหนัก (Kg) 210
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
86x59x54.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
71x45x35.5