ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS150

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS85
30/04/2019
ND-100D
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS150

น้ำหนัก (Kg) 152
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
115×52.3×47
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
103×40.3×31