ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS40

ตู้เซฟ Godrej รุ่น Goldilock
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS45
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS40

น้ำหนัก (Kg) 65
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
37.5×52.3×47
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
25.5×40.3×31