ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS45

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS40
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS65
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS45

น้ำหนัก (Kg) 80
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
50.5×52.3×47
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
38.5×40.3×31