ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS65

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS45
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS85
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS65

น้ำหนัก (Kg) 102
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
69.5×52.3×47
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
57.5×40.3×31