ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS85

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS65
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS150
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS85

น้ำหนัก (Kg) 124
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
89.5×52.3×47
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
77.5×40.3×31