ตู้เซฟ Godrej รุ่น Goldilock

ตู้เซฟ Godrej รุ่น 1360
30/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น FS40
30/04/2019
Show all

ตู้เซฟ Godrej รุ่น Goldilock

น้ำหนัก (Kg) 5
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
7.8×28.6×30.2