ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 1

ตู้เซฟ Hipkins เก็บนาฬิกา
07/04/2021
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 2
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 1

น้ำหนัก (Kg) 180
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
60x50x50
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
48×37.5×33
หมวดหมู่: ,