ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 2

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 1
07/04/2021
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 3
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 2

น้ำหนัก (Kg) 250
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
80x55x55
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
68×42.5×38
หมวดหมู่: ,