ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 3

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 2
07/04/2021
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 4
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 3

น้ำหนัก (Kg) 385
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
105x64x64
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
93×51.5×47
หมวดหมู่: ,