ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 4

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 3
07/04/2021
Luxury
30/07/2021
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 4

น้ำหนัก (Kg) 485
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
130x64x64
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
118×51.5×47
หมวดหมู่: ,