ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 1

ตู้เซฟ MI รุ่น Pro 80
07/05/2022
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 2
18/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 1

น้ำหนัก (Kg) 180
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
60x50x50
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
48×37.5×33