ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 2

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 1
18/05/2022
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 3
18/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 2

น้ำหนัก (Kg) 250
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
80x55x55
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
68×42.5×38