ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 3

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 2
18/05/2022
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 4
18/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 3

น้ำหนัก (Kg) 385
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
105x64x64
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
93×51.5×47