ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 4

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 3
18/05/2022
S-Guard I SERIES
21/05/2022
Show all

ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort scan – ไซส์ 4

น้ำหนัก (Kg) 485
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
130x64x64
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
118×51.5×47