ตู้เซฟ Hipkins เก็บนาฬิกา

11 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-180
07/04/2021
ตู้เซฟ Hipkins รุ่น Triple fort ไซส์ 1
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ Hipkins เก็บนาฬิกา

น้ำหนัก (Kg) 136
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
80x48x45
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)