ลิ้นชักเซฟ dw-2050

ตู้เซฟ S-Guard รุ่น os-1240
07/04/2021
02 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-36d
07/04/2021
Show all

ลิ้นชักเซฟ dw-2050

น้ำหนัก (Kg)
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
20x51x39.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)