ตู้เซฟ S-Guard รุ่น H42

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Ultra Fire File 31 – 4D
06/04/2021
ตู้เซฟ S-Guard รุ่น os-1240
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ S-Guard รุ่น H42

น้ำหนัก (Kg)
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
20x42x37
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)