ตู้เซฟ S-Guard รุ่น os-1240

ตู้เซฟ S-Guard รุ่น H42
07/04/2021
ลิ้นชักเซฟ dw-2050
07/04/2021
Show all

ตู้เซฟ S-Guard รุ่น os-1240

น้ำหนัก (Kg) 10
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
12.5x40x35
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)