02 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-36d

ลิ้นชักเซฟ dw-2050
07/04/2021
05 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-65d
07/04/2021
Show all

02 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-36d

น้ำหนัก (Kg) 50
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
50x34x36
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
42×22.5×24.5