05 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-65d

02 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-36d
07/04/2021
08 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-95d
07/04/2021
Show all

05 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-65d

น้ำหนัก (Kg) 120
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
50x50x65
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
42x37x40