08 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-95d

05 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-65scan
07/04/2021
10 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-160
07/04/2021
Show all

08 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-95d

น้ำหนัก (Kg) 180
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
60x60x95
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
51x46x67.5