03 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-50h

02 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-50
29/04/2019
ตู้เซฟ Godrej รุ่น 20H
30/04/2019
Show all

03 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-50h

น้ำหนัก (Kg) 50
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
36x36x50
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
30×22.5×42