05 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-80h

ตู้เซฟ Eagle รุ่น m031D
19/05/2019
04 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-50d
30/05/2019
Show all

05 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-80h

น้ำหนัก (Kg)
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
47x47x80
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)