04 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-60

03 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-55d
30/05/2019
06 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-75
30/05/2019
Show all

04 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-60

น้ำหนัก (Kg) 100
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
50x50x60
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
40x36x32.5