06 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-75

04 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-60
30/05/2019
07 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-95
30/05/2019
Show all

06 ตู้เซฟ S-Guard รุ่น SG-75

น้ำหนัก (Kg) 140
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
55x55x75
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
46x41x47.5